Kako postati nepremičninski posrednik ali posrednica?

Delo nepremičninskega posrednika oziroma nepremičninske posrednice ni delo z nepremičninami, temveč  v prvi vrsti  pomoč in  svetovanje prodajalcem, kupcem ali najemodajalcem nepremičnin.

Zakonodaja sicer zahteva, da je za delo potrebna licenca za nepremičninskega posrednika oziroma posrednice za nepremičnine, brez licence ne moremo opravljati delo nepremičninskega posredovanja, zavedati pa se moramo, da je  temelj uspešnega dela nepremičninskega posrednika poznavanje znanja, spretnosti in veščin komunikacije nepremičninskega agenta, od  psihologije prodaje…., saj nepremičninsko posredovanje ni delo z nepremičninami, temveč delo z ljudmi. Seveda pa vas morajo kot nepremičninskega agenta nepremičnine zanimati.

Vas je pritegnilo postati visoko profesionalni nepremičninski posrednik oziroma posrednica?

Se vidite v vlogi uspešnega nepremičninskega agenta? Ne vidite osebnih ovir, da ne bi uspešno opravili licence za delo posrednika za nepremičnine? Privlači vas psihologija osebnosti, čustvena inteligenca, razvoj komunikacijskih spretnosti, trženje, zakonodaja, strokovna znanja – vse, kar mora obvladati nepremičninski posrednik? Predvsem pa delo posredovanja nepremičnin kot nov izziv za delo z ljudmi?

DOLOČILI STE SI CILJ – DELALI BOSTE KOT NEPREMIČNINSKI AGENT OZIROMA AGENTKA Z LICENCO

Kako in kje pričeti, da boste čimprej prišli do licence za nepremičninsko posredovanje in do vpisa v imenik nepremičninskih posrednikov?

Za pridobitev certifikata NPK posrednik/ca za nepremičnine na podlagi preverjanja oziroma strokovnega izpita  in za izdajo licence za opravljanje poslov posredovanja v prometu z nepremičninami in  nato vpis v imenik nepremičninskih posrednikov morate izpolnjevati naslednje pogoje:

Pridobljena najmanj višja strokovna izobrazba.

Pridobljena nacionalna poklicna kvalifikacija posrednik/-ica za nepremičnine oziroma opravljen strokovni izpit.

Niste bili pravnomočno nepogojno obsojeni za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot tri mesece, ki še ni izbrisana.

Certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji posrednika/posrednice za nepremičnine

Imate samo srednjo šolo, ste že delali na nepremičninskem posredovanju pred uvedbo nove zakonodaje in si zelo želite delati kot nepremičninski agent z licenco? V tem primeru lahko pristopite k izpitu za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije za nepremičnine na podlagi pozitivnega mnenja Ministrstva za okolje in prostor.

KAKO NAJHITREJE PRIDOBITI certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji posrednika/posrednice za nepremičnine (NPK Posrednik/posrednica za nepremičnine, 1034583011), nekateri ga poimenujejo kar izpit za nepremičninskega posrednika?

Na spletni strani NRP so v katalogu znanj in spretnosti navedena potrebna  strokovna znanja in spretnosti s posebnimi pogoji, ki jih mora  izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo NPK Posrednik/ca za nepremičnine.

Dobili boste tudi informacije o potrjevanju strokovnih znanj in spretnosti dela nepremičninskega posredovanja in načinih preverjanja (strokovni izpit za posrednika za nepremičnine).

Najhitrejša pot do takšnega znanja so predavanja, ki jih organizirajo različne izobraževalne institucije (SPU, Gea Colledge…). Predavanja sicer niso obvezna, so pa prava pod do lažje pridobitve pravih zanj.

PIŠITE NAM.

VABIMO VAS, DA VZPOSTAVITE STIK Z NAMI.

© 2019 RE/MAX Slovenija. | Izjava o varovanju osebnih podatkov