KAKO POSTANEM NEPREMIČNINSKI POSREDNIK?

NEPREMIČNINSKI POSREDNIK

Si želite profesionalni nepremičninski posrednik?

Se vidite v vlogi uspešnega nepremičninskega agenta? Ne vidite osebnih ovir, da ne bi uspešno opravili licence za delo posrednika za nepremičnine? Privlači vas psihologija osebnosti, čustvena inteligenca, razvoj komunikacijskih spretnosti, trženje, zakonodaja, strokovna znanja – vse, kar mora obvladati nepremičninski posrednik? Predvsem pa delo posredovanja nepremičnin kot nov izziv za delo z ljudmi?

Play Video

Pogoji za vpis v imenik nepremičninskih posrednikov

Za pridobitev certifikata NPK posrednik/ca za nepremičnine na podlagi preverjanja oziroma strokovnega izpita  in za izdajo licence za opravljanje poslov posredovanja v prometu z nepremičninami in  nato vpis v imenik nepremičninskih posrednikov morate izpolnjevati naslednje pogoje:

Stopnja izobrazbe

Pridobljena najmanj višja strokovna izobrazba.

Nacionalna poklicna kvalifikacija

Pridobljena nacionalna poklicna kvalifikacija posrednik/-ica za nepremičnine oziroma opravljen strokovni izpit.

Neobsojeni

Niste bili pravnomočno nepogojno obsojeni za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot tri mesece, ki še ni izbrisana.

PRIDOBITEV NPK

Certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji posrednika/posrednice za nepremičnine

V katalogu potrebnoh strokovnih znanj so navedena potrebna strokovna znanja in spretnosti s posebnimi pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želii pridobiti poklicno kvalifikacijo NPK Posrednik/ca za nepremičnine. Dobili boste tudi informacije o potrjevanju strokovnih znanj in spretnosti dela nepremičninskega posredovanja in načinih preverjanja (strokovni izpit za posrednika za nepremičnine).

Na preverjanje znanja – končni izpit se lahko pripravljamo sami ali pa se udeležimo priprav pri enem izmed izvajalcev priprav za preverjanje znanja in spretnosti za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. Preverjanje znanja se izvaja pri izvajalcih preverjanja in potrjevanja NPK, ki so vpisani v register Državnega izpitnega centra.

Po uspešno opravljenem izpitu kandidat na MOP vloži Zahtevo za vpis v imenik nepremičninskih posrednikov.

ALI STE VEDELI?

DOPOLNILNO USPOSABLJANJE

Po določbi Zakona o nepremičninskem posredovanju se je nepremičninski posrednik dolžan dopolnilno usposabljati vsakih 5 let oziroma ob spremembi predpisov. Dopolnilnega izobraževanja se morajo udeležiti tudi vsi posredniki, ki so strokovni izpit opravili pred 1.1.2009.

PRIDOBILI STE LICENCO

Kako naprej?

Znanje, ki ste ga dokazali na izpitu, je strokovna podlaga za delo. Sedaj pa si postavljate vprašanja: Kako se lotiti posla nepremičninskega posrednika, da bomo čimprej uspešni in zadovoljni? Želimo delati samostojno ali v timu? Znamo vse ali pa se moramo še veliko naučiti, predvsem kako si pridobiti zaupanje stranke, prepoznati njene potrebe in ji pomagati najti rešitve.

Če se tako odločite, se lahko vsega naučite in neprestano izpopolnjujete svojo profesionalnost posla z nepremičninami. Vendar sami težko, zato je najbolje, da se odločite vstopiti v sistem izobraževanja preverjene nepremičninske agencije, ki zagotavlja vrhunsko znanje in uspešnost.

Play Video